top of page

Acerca de

DSC_9281.JPG

Om ADO

Arkitekt Dag Ose MNAL - Kontoret

Da jeg arbeider alene uten ansatte eller faste samarbeidspartnere må jeg begrense typen av oppgaver jeg kan påta meg. Dette gjelder både mht. størrelse og type prosjekter. Arkitektytelser  som hovedsakelig består av byggesøknader og legalisering av eksisterende bygg og tiltak kan jeg ikke påta meg. Eksempler på dette er søknader for å få godkjent allerde bygde tiltak eller bruksendringer som er foretatt uten søknad. -F.eks. sekundærleiligheter som ikke er omsøkt.

Oppgaver som primært er av  juridisk /administrativ art og søknadsprosess kan jeg dessverre ikke engasjere meg i.

Oppdrag som innebærer videre uttegning av annen arkitekts forprosjekt eller at jeg kun skal lage skisse- eller prosjektkonsept som andre skal arbeide videre med vil jeg normalt ikke påta meg.

De prosjektene jeg påtar meg må ha et vesentlig element av design- og arkitekturprosjektering i seg.

Aktuelle prosjekt er nye eneboliger, hytter og større tilbygg / ombygninger.

 

Som styrende for kontorets drift vil jeg framheve ordet INNLEVELSE.

  • Innlevelse i oppdragsgivers ønsker og forutsetninger.

  • Innlevelse i plangrunnlag og andre offentlige krav.

  • Innlevelse i tomt, eksisterende bebyggelse og omgivelser.

  • Innlevelse i husets design, konstruksjoner, materialer og farger.

Forøvrig er et godt resultat avhengig av tett samarbeid mellom arkitekt, tiltakshaver, kommune og utførende.  Best resultat blir det hvis man får til en prosess der flest mulig av de involverte føler medeierskap til sluttproduktet.

bottom of page